హై-ఫై 19

Telugu Sex Stories వావ్…స్మార్ట్ గైస్…మై ఛాయస్ ఐస్ నాట్ రాంగ్ అని స్పీకర్…. అందరు సౌండ్ వస్తున్నా వైపు చూసారు …ఆశ్యర్యంగా.. తన్నేసిన ప్లేట్ ని ఐడెంటిఫై చేసిన రమణ తెలివి..

చీకట్లో ఏమి కనపడక పోయిన…టీవీ హంగింగ్ ని బట్టి డ్రోన్ అని కానీ పెట్టిన షాలిని ని…

బిగ్ బాస్ అభినందిస్తున్నారు…అని క్లాప్స్ కొట్టి స్పీకర్ ఆగిపోయింది…

మళ్ళి కాసేపటికి…మీ తెలివి కి బహుమతిగా..మీరు చీకటిలో కాకుండా వెలుగు లో ఉండే వీలు కల్పిస్తున్నారు బిగ్ బాస్ అని ఆగిపోయింది..

రోహిత్: థాంక్స్ రమణ అండ్ షాలిని…గుడ్ జాబ్

అందరు మెచ్చుకున్నారు…

కాసేపటికి ఆ రూమ్ కి వెలుగు వచ్చింది….ఒక కాండిల్ రూపం లో…

ఫాతిమా: ఈ కాండిల్ తో ఏమి సేస్తాం..

వినయ్: సరే ఒక ట్రై చేద్దాం అని కాండిల్ తీసుకుని గోడ కోసం వెతకటం మొదలెట్టాడు..

ఎంత దూరం నడిచినా ఏమి కనపడలేదు…తగల్లేదు…కాండిల్ అయిపోతుండటం తో మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాడు వినయ్..

వినయ్: ఏమి లేదు బాసు…ఒక్క గోడ కానీ పిల్లర్ కానీ లేదు..ఇది ఎలా సాధ్యం…ఏ రూఫ్ అయినా అలా ఎలా నిలబడుతుంది…

ఉమ్మ్ అన్నారు అందరు..

వినయ్: ఏ గోడ కనపడలేదు కానీ అక్కడక్క ఏవో ఎర్ర గీతలు ఉన్నాయ్…ఆ గీతల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎదో ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ లా సౌండ్ వస్తోంది…

విక్రమ్: వాట్…ఎక్కడ…పద పద..అంటూ లేచాడు..మిగిలిన చిన్న కాండిల్ తీసుకుని అటు వైపు తీసుకెళ్లాడు వినయ్..

కాసేపటికి ఇద్దరు తిరిగి వచ్చారు..

షాలిని: యు ఫౌండ్ ఎనీథింగ్ విక్రమ్ ?

విక్రమ్: గైస్ మన ఇక్కడ నుంచి తప్పించుకోవడం అసాధ్యం…

మధు: ఏమైంది విక్రమ్..

విక్రమ్: అక్కడంతా ఇన్ఫరా రెడ్ రేస్ ఉన్నాయి..అవి ఇప్పుడు చాలా చిన్న ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ రేడియేషన్ తో ఉన్నాయి…

షాలిని: అయితే ఏంటి

విక్రమ్: వాటిని మనం దాటగానే వాటి రేడియేషన్ పెంచేస్తారు…మనం అక్కడి కక్కడే చచ్చిపోతాం..

వినయ్: ఇప్పుడు నేను దాటి వెళ్ళాను గా నాకేం కాలేదు గా.

విక్రమ్: నువ్వు దాట లేదు…అక్కడికి వెళ్ళగానే నీ చేతిలో కాండిల్ చిదయ్యిందని వెనక్కి వచ్చావ్ అవునా ?

వినయ్: అవును..

విక్రమ్: నీ చేతిలో కాండిల్ చిన్న దవ్వలా…ఆ రేడియేషన్ కి కరిగి పోయింది…ఉన్నట్టుండి…

నువ్వేమో కాండిల్ అయిపోయిందనుకున్నావ్.

వినయ్: నీకెలా తెలుసు కాండిల్ కరిగిందని..

విక్రమ్: నువ్వాగిన చోట కింద వాక్స్ అంతా పది ఉంది..

వినయ్: ఓహ్…

విక్రమ్: మన చుట్టూ కొంత దూరం లో బౌండరీ లాగా రేస్ పెట్టారు…మనం అవి దాటినా వెంటనే నెక్స్ట్ బౌండరీ లో వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ రేడియేషన్ పెరుగుతుంది…రెండో బౌండరీ దాటే లోపు మనం చచ్చిపోతాం..

సో మనం ఇక్కడనుంచి తప్పించుకునే ఛాన్స్ లేదు..షిట్ ఇలా ఇరుక్కుపోయామేంటి అనుకున్నారు అందరు..

షాలిని: విక్రమ్ వాట్ డు యు డు ?

విక్రమ్: ఐ అం సైంటిస్ట్…x రేస్…ఇన్ఫ్రా రెడ్ రేస్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తుంటాను…

షాలిని: నైస్…గుడ్ జాబ్…గాబిక్కిన ఎవరూ రిస్క్ తీసుకోకుండా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పావ్.

విక్రమ్: థాంక్స్..

వివేక్: సో మనం ఇక్కడ నుంచి తప్పించుకునే ఛాన్స్ లేదు…మరి ఏంటి పరిస్థితి..వీడు వదిలేదాకా ఇలా ఉండాల్సిందేనా..

షాలిని: ఎస్…

మనం ఇక్కడ నుంచి తప్పించుకోకూడదనే ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు..వీటికి చాలానే ఖర్చు అవుతుంది…

సో మనల్ని వదలాలంటే కూడా చాలా డబ్బు ఎక్సపెక్ట్ చేస్తారు…

వీళ్ళ దెమంద్స్ ఏమిటో …ఎప్పటికి తెలిసేనో..

వదిలేసిన వాళ్ళని ఎందుకు వదిలేశారు…మనల్ని మాత్రమే ఎందుకు ఉంచారు…

వీళ్ళు మన నుంచి కూడా ఎమన్నా ఎక్సపెక్ట్ చేస్తున్నారా ?

వీటన్నిటికీ సమాధానం దొరకాలంటే ఇంకొంత సేపు ఓపిక పట్టాలేమో…

మధు: ఎదో ఒకటి తొందరగా తేలితే బావుండు…తొందరగా ఇంటికి పోవచ్చు…

ఇప్పటిదాకా ఇక్కడ ఉండాలో ఏమిటో…

రేవతి: వీళ్ళు వదిలేదాకానా ? మరి నా ఆఫీస్…?

మధు: వెళ్లవే వెళ్ళు ఆ రేస్ ఏవో అన్నాడు గా వాటిలో పడి పోతావ్..అప్పుడు వెళ్ళు ఆఫీస్ కి..

రేవతి మొహం మాడ్చుకుంది..

రేవతి: నేను అలిగాను…బుంగ మూతి పెట్టుకున్నాను..హు…

తొమ్మిది మంది ఒకేసారి: ఓరి దీని ఏషాలో…..అనుకున్నారు…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *